Samen werken aan mentale gezondheid jongeren

WAT

De ‘Alliantie laagdrempelige inloopmogelijkheden mentale gezondheid jongeren’ heeft als doel een landelijke dekking te realiseren met laagdrempelige inloopmogelijkheden waar jongeren hun mentale gezondheid kunnen versterken. Na een klein jaar voorbereidingstijd zijn we in december 2022 officieel van start gegaan.

waarom

WAAROM

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk, wijst onderzoek uit. De Rijksoverheid erkent deze druk en start de aanpak ‘Mentale Gezondheid, van ons allemaal’. Eén van de doelen daarin is meer preventie door het versterken van mentale gezondheid en het bieden van laagdrempelige ondersteuning in de wijk en buurt.

In Nederland zijn de laatste tien jaar door verschillende organisaties inloopmogelijkheden voor en door jongeren geïnitieerd. En het werkt! Jongeren kunnen zonder afspraak, verwijzing of indicatie, gratis en in vertrouwen binnenlopen. Ze vinden er een luisterend oor en alleen of met elkaar kunnen ze werken aan hun ontwikkeling en het versterken van hun mentale gezondheid.

Deze inloopmogelijkheden passen bij de vraag van jongeren en bij hoe het ministerie van VWS en partijen als MIND Us kijken naar persoonlijke ontwikkeling, vroegsignalering en preventieve ondersteuning. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat preventie, met aandacht voor de problemen én de mogelijkheden, een essentiële rol speelt in het bewaren, herstellen en versterken van de mentale gezondheid van jongeren. Hoe eerder jongeren kunnen praten over problemen, zorgen en (levens)vragen, hoe groter de kans is dat hun problemen niet escaleren.
Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat preventieve ondersteuning effectief is, de kwaliteit van leven van jongeren vergroot en daardoor belangrijke maatschappelijke baten kan opleveren.

WIE

Vijf organisaties met dit soort inloopmogelijkheden hebben de handen ineengeslagen.

HOE

Een landelijk dekkend netwerk realiseren gaat niet vanzelf. We hebben een sterk beeld hoe we daar, met zijn allen, gaan komen. Dat doen we door het volgende voor elkaar te krijgen:

1

Brede erkenning van de maatschappelijke waarde van laagdrempelige (inloop)voorzieningen.

2

Verankeren in wet- en regelgeving en structurele financiering.

3

Professionaliseren van de aanpak en werkwijze van de leden (kwaliteitscriteria, borging, toetsing).

4

Creëren en onderhouden van een netwerk van gelijkgestemde sociaal ondernemers.

Slide

Brede erkenning van de maatschappelijke waarde van laagdrempelige (inloop)voorzieningen.

1
Slide

Verankeren in wet- en regelgeving en structurele financiering.

2
Slide

Professionaliseren van de aanpak en werkwijze van de leden (kwaliteitscriteria, borging, toetsing).

3
Slide

Creëren en onderhouden van een netwerk van gelijkgestemde sociaal ondernemers.

4