Nicole Weave

Alliantielid Nicole (Weave)

Bestuurder stichting Boilrs Hub & Oprichter Weave the Fabric of Society.

Bij Nicole staat persoonlijke ontwikkeling centraal. “Ik analyseer waar iemand zich bevindt, wat voor die persoon van waarde is, en hoe ik kan bijdragen aan het verwezenlijken van dromen."

Met ervaring bij een nationale arbodienst heeft Nicole diepgaande kennis vergaard, vooral op het gebied van gezondheid. Daarnaast is ze ook moeder van drie jongeren van 20, 22 en 25 jaar.

waarom

Over Weave

Weave is een vernieuwend concept dat bewustwording, verbinding en welzijn stimuleert in Tilburg. Het biedt een bijzondere combinatie van winkelen, werken, leren en ontspannen. Waarbij jongeren gratis en anoniem kunnen langskomen voor ondersteuning en deelname aan bijvoorbeeld Growth-Fit programma's.

Nicole: “Ik heb altijd gekeken naar: wie ben jij, hoe ben jij met wat er gevraagd wordt en hoe kunnen we daar voor jou een zo prettig mogelijke werkomgeving uithalen, zodat jij kan floreren."

Waarom de inloopalliantie?

Nicole ziet mentale problemen bij jongeren niet als een individueel probleem, maar als een probleem van de samenleving. Nicole: “Dat zit veel meer in hoe wij met elkaar en met werk omgaan, welke verwachtingen wij hebben én de druk die wij elkaar opleggen." Volgens haar moeten we dan ook samen meer gaan kijken naar de oorsprong.

Wat verwachten we van jongeren - en is dat wel zo realistisch?

 

Maatschappelijk probleem

Door alle ontmoetingen en verhalen met jongeren, zijn Nicole en haar team verder gesterkt in hun overtuiging dat de oorsprong van mentale problemen meestal niet een ziekte is, maar dat deze ligt in de omgeving die wij samen hebben gecreëerd. Waardoor meer en meer jongeren minder in verbinding staan met zichzelf. 

Nicole: “Onze samenleving sluit onvoldoende aan bij wat jongeren nodig hebben en geeft schade aan de (mentale) gezondheid.”

Jongeren vormen de toekomst. Het is van essentieel belang dat zij straks de verantwoordelijkheid voor onze maatschappij dragen. Ons doel is om deze generatie te empoweren en hen te inspireren om na te denken over de toekomst die zij willen creëren. We streven ernaar deze droom samen met hen te verwezenlijken. Het is cruciaal om nu te begrijpen hoe we op een constructieve manier met elkaar kunnen omgaan, zodat dit in de toekomst vruchten afwerpt. 

Omslagpunt

Nicole: “Gelukkig merken we ook dat op politiek en maatschappelijk niveau de urgentie om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren, gevoeld wordt. Om de oorsprong van de

problemen aan te pakken, is een paradigma shift en transformatie nodig op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, ontwikkeling en werk.”

Nicole gelooft dan ook in een tweeledige benadering: bottom-up, waarbij ze snel kunnen schakelen en echt jongeren kunnen helpen. En top-down, waarbij ze met de Inloopalliantie beleidsmakers en de overheid aanspreken om een landelijk dekkend netwerk te bereiken. 

Bottom-up

Met WEAVE heeft ze een veilige plek gecreëerd voor jongeren en wil ze laten zien dat het anders kan. 

WEAVE wil een sociale onderneming zijn. Niet alleen om de financiële duurzaamheid van de eigen organisatie te versterken, maar ook om voor te leven dat je op andere manieren en vanuit andersoortige – laagdrempeliger – organisaties aan gezondheid kunt werken. streven naar sociaal ondernemerschap is niet alleen gericht op duurzaamheid, maar ook op het veranderen van de perceptie van gezondheid. WEAVE wil aantonen dat een preventieve benadering op basis van positieve gezondheid een sterke bijdrage kan leveren in het bevorderen van het welbevinden van jongeren. Naast de klassieke gemedicaliseerde aanpak van mentale problemen. 

"We willen laten zien dat het anders kan, zodat beleidsmakers andere keuzes durven maken," benadrukt Nicole. Door het bewijzen van hun impact hopen ze niet alleen op een verandering op lokaal niveau, maar ook op een bredere maatschappelijke verschuiving naar een preventiegerichte aanpak.

Top-down

Met de Inloopalliantie willen we alle jongeren toegang tot inloopplekken bieden. Er moeten door heel Nederland plekken komen waar jongeren warm ontvangen worden en zich veilig voelen. Om deze droom te realiseren heeft de alliantie financiële steun nodig van gemeenten, maar ook vanuit het Rijk en vanuit maatschappelijke partners – zoals bedrijven en private fondsen. Geen eenmalige bijdrage, maar een structurele financiering en innovatieve samenwerkingen om overal in Nederland duurzaam inloopplekken te realiseren. 

De Inloopalliantie streeft naar een model dat niet alleen lokaal, maar ook nationaal impact heeft. Want gezondheid en een gezonde toekomst is voor ons allemaal belangrijk. Het idee is om locaties te openen zonder volledige afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies te zijn. Dit initiatief zal jongeren een plek bieden waar ze zelfstandigheid, vertrouwen en groei kunnen ervaren.

In de glazenbol

Nicole: “Als we 10 jaar vooruit kijken, zouden we met de inloopalliantie graag zien dat we als maatschappij een flinke stap hebben gemaakt in onze blik op gezondheid in brede zin. Niet alleen symptomen behandelen als we ziek zijn, maar een bredere visie op een gezonde en evenwichtige levensstijl en waardering voor de keuzes die daarbij passen. Dit betekent aandacht schenken aan ons lichaam, zowel op individueel niveau als in de samenleving. Het bewustzijn vergroten dat gezondheid niet alleen een kwestie is van ziekte en genezing, maar ook van preventie en een weloverwogen levenswijze.

WEAVE binnenkijken

Meer informatie

 

Binnenkort online

  • CASE: Het GROWTH FIT Programma bij WEAVE