Alliantielid Arianne
@ease

Arianne is naast alliantielid ook landelijk manager van Stichting @ease.

Als jurist gespecialiseerd in jeugdrecht weet ze dat jongeren recht hebben op een veilige en ongestoorde ontwikkeling. Volgens Arianne is de kans op een verstoorde ontwikkeling groot als er geen laagdrempelige inloopplek is waar jongeren zonder verwijzing of indicatie terecht kunnen voor een luisterend oor en ondersteuning.

Arianne: "Ik zet me graag in voor een plek waar alle jongeren binnen tien minuten fietsen, tenzij eiland of weiland, terecht kunnen. Een plek met een luisterend oor, leuke activiteiten en mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Voor en door jongeren."

De kracht van (ervaringsdeskundige) peers is hierin voor haar onbeschrijfelijk belangrijk. Jongeren voelen zich minder alleen als ze met peers in gesprek gaan, in dezelfde taal een luisterend oor vinden zonder norm, zonder oordeel, anoniem en gratis.

Arianne: "Jongeren moeten zich ten volle kunnen ontwikkelen. Hun talenten ontplooien. Om daar de juiste ondersteuning voor te organiseren; daar kom ik mijn bed voor uit."

waarom

Over @ease

@ease wil dat jongeren (van 12 tot 25 jaar) in Nederland sneller en makkelijker hulp vinden bij psychische en sociale problemen. Daarom zijn er vrijwilligers, vaak leeftijdsgenoten, beschikbaar als gesprekspartner op meer dan 12 locaties in Nederland en via de chat. Vrijwilligers (peers) zijn essentieel om psychische en sociale problemen te normaliseren. Ze maken de laagdrempeligheid van @ease zichtbaar en voelbaar.

Peers zijn ook actief op scholen en in de wijk om voorlichting te geven over @ease. Daarnaast organiseren ze sociale activiteiten voor en met jongeren.

 

Waarom de inloopalliantie?

Arianne: "Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. "

Als alliantielid wil ze door samen te werken met andere laagdrempelige inloopvoorzieningen, een landelijk dekkend netwerk creëren waar jongeren terecht kunnen voor ondersteuning in hun ontwikkeling.

Peers

Peers spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van jongeren. Ze brengen veel tijd samen door, delen ervaringen en stellen sociale normen vast. Deze interacties helpen bij het vormen van identiteit, ontwikkelen van sociale vaardigheden en aanleren van gedragingen en attitudes.
Bij @ease staan daarom peers (vrijwilligers) klaar om met je te chatten of een persoonlijk gesprek te voeren in één van de dertien locaties. Deze vrijwilligers weten vaak zelf hoe het voelt om met problemen of psychische klachten rond te lopen en willen daarom graag iets betekenen voor andere jongeren. Ze zijn getraind om naar je te luisteren en met je mee te denken wanneer je dat nodig hebt.
Arianne: "Jongeren voelen zich minder alleen als ze met peers in gesprek gaan, in dezelfde taal een luisterend oor vinden zonder norm, zonder oordeel, anoniem en gratis."

Soms zijn problemen zo groot dat meer hulp nodig is. Daarom is er altijd een zorgprofessional, zoals een psycholoog of jeugdarts, bij @ease aanwezig. Deze professional kan samen met jou kijken hoe je het beste geholpen kunt worden.

Het kan en moet beter!

"Kinderen/jongeren moeten zich ten volle kunnen ontwikkelen. Hun talenten ontplooien. Daar kom ik mijn bed voor uit en kun je mij 's nachts voor wakker maken."

Hoe kunnen we jongeren daarin ondersteunen?

Arianne: "Jongeren weten vaak heel goed hoe dat kan en wat ze nodig hebben. Luisteren naar jongeren en aansluiten op wat zij aangeven wat nodig is en daar met al mijn collega's van @ease op (door)ontwikkelen is ontzettend inspirerend."

Met haar ervaring vanuit het recht, kennis vanuit de jeugdzorg en de gezondheidszorg probeert ze daarin de vertaalslag te maken richting beleid, en de lokale en centrale overheden.

Arianne: "Het kan en moet nog veel beter!"

 

Meer informatie